Klimaty Łagowskie

17 lutego 2015


Wyzwolenie, oswobodzenie, zajęcie


W lutym 2015 roku minęło 70 lat od zajęcia LAGOW 31.01.-01.02.1945 i okolic przez nacierające na Berlin wojska I-go Frontu Białoruskiego. Armia Czerwona

Warto pamiętać, że dla Niemców było to zajęcie ich terenów, a dla ludzi różnych narodowości pracujących tutaj-nie z własnej woli np. w rolnictwie, leśnictwie, gospodarstwach rolnych bogatych właścicieli, w tartakach, górnictwie-czyli robotników przymusowych i jeńców wojennych było to wyzwolenie niesione przez Armię Czerwoną. To jest niepodważalny fakt.

W tym roku 2015 pośród wszelkiej "maści" historyków "nieczynnych", historyków "pseudo"- są wypowiadane nic nie warte wypowiedzi typu


Armia Czerwona Armia Czerwona

"...bramę w Auschwitz otworzyli Ukraińcy, dając wolnośc i ratunek tam zamkniętym uwięzionym...". Nie twórzmy tak zniekształconej historii pseudohistorycy !!!


(Czytaj Klimaty Łagowskie nr 1/5/2010 str.4--6 - Czołgi nadeszły od Jemiołowa oraz czytaj Klimaty Łagowskie nr 1/17/2013 str.28--34 Zajęcie Łagowa 1945)


Opracowal: Ryszard Bryl

Fotografie Armi Czerwonej zamieszczono jako przykładowe z archiwum dostępnym w internecie

6 lutego 2015


23 Finał Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy w Łagowie 2015 rok


Zdjęcia zostały wykonane w trakcie imprezy, która miała miejsce 11-go stycznia 2015 r. na dziedzińcu Zamku Joannitów w Łagowie.

23-ci Finał WOŚP zorganizował Sztab WOŚP w Łagowie pod przewodnictwem Krzysztofa Sebastiana Dolatowskiogo.

Inauguracyjnym punktem imprezy był koncert orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej na dziedzińcu zamkowym, którego, z wielkim zainteresowaniem wysłuchała pokaźna grupa Łagowian z panem wójtem Czesławem Kalbarczykiem na czele.

Po zakończeniu koncertu wystąpiły grupy taneczne z Zespołu Szkół Samorządowych oraz Łagowskiego Przedszkola.

Swoimi umiejętnościami wokalnymi popisały się Ania Misiakiewicz z Łagowa oraz Kasia Wilk z Toporowa.

Wystąpiły również zespoły muzyczno-folklorystyczne.

Wszystko przebiegło we wspaniałej i radosnej atmosferze z poczuciem wzniosłego celu, jakim jest pomoc najbardziej potrzebującym.

W Łagowie w roku 2015 w ramach 23-go Finalu WOŚP zebrano łacznie kwotę 10.667,18 PLN. W całym kraju zebrano ponad 53 mln PLN co stanowi najwyższą kwotę w historii finałów WOŚP. Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom-dziękujemy Ludziom dobrego serca.


Całość opisał i udokumentował fotograficznie: Juliusz Ordowski

www.plus.google.com/photos/...

5 lutego 2015


Fragment z historii Łagowa


Powojenna historia Łagowa w opowieści historyka Andrzeja Mańkowskiego (rozmowa zarejestrowana w redakcji zielonogorskiej TVP Gorzów)

www.gorzow.tvp.pl/../historia-lagowa/.

3 lutego 2015


Kontynuacja współpracy


Pokazujemy, prezentujemy zdjęcia z X-tego spotkania grupy roboczej polsko-niemieckiej jaka spotyka się każdego roku w Łagowie, aby omówić dalsze kierunki współpracy dawnych Łagowian i dzisiaj, tutaj zamieszkujących Polaków.

Ta współpraca trwa już wiele lat, jeszcze z czasów, gdy żyła dr Irena Sinicka-Szeja i działało Towarzystwo Przyjaciół Łagowa, gdy współpracował z grupą obecnych Łagowian ks. prob. Norbert Nowak i inni aktywnie wspierający Towarzystwo i dający oznaki aktywności.

X-te spotkanie datuję od osobiście znanego mi I spotkania już nazwanego roboczym – od końca listopada 2007 roku, na które corocznie przybywam zaproszony.

X-te spotkanie było najliczniejsze w świetlicy Urzędu Gminy Łagów.

www.plus.google.com/photos/../album/VIII Spotkanie ...

www.plus.google.com/photos/../album/IX Spotkanie ...

www.plus.google.com/photos/../album/X Spotkanie ...

www.plus.google.com/photos/../album/XI Spotkanie...


Ryszard Bryl

17 stycznia 2015


To warto wiedzieć

Drogowe oznakowanie Łagowa


Łagów powinien wybrnąć z zaklętego kręgu niemożności - przez Łagów Brama Marchijska nie da się przejechać zbyt dużymi pojazdami (wąskie uliczki, dwie historyczne - zabytkowe Bramy Podzamcza dawnego Zamku Joannitów). Brama Marchijska Tutaj nie mogą przejeżdżać duże autobusy, ciągniki z przyczepami aby skracać drogę transportu do kopalni węgla brunatnego w Sieniawie czy do lokalnych wiejskich tartaków.

Drogę do wsi Jemiołów, Żelechów, Toporów, Łagówek trzeba pokonywać według innych istniejących wokół dróg lokalnych.

Już w połowie lat 70-tych XX wieku obie bramy miały znaki zakazu ograniczające przejazdy pojazdów do wysokości 2,5 m i szerokości 3 m. Brama Marchijska Brama Marchijska

Teraz zastosowano inne oznaczenia - czy słusznie ??

Po wypadku drogowej bezmyślności z dnia 25 listopada 2010 roku i po sprawnym naprawieniu w zimowej rzeczywistości zniszczonej Bramy Marchijskiej (video do wglądu poniżej) 2010/2011 rok, pojawił się kolejny „wybitny” kierowca zestawu wielkogabarytowego próbujący przejechać Bramę Marchijską (20-XII-2011 roku).

Aby nie powtarzały się podobne błędy, ignorancja lokalnych możliwości podróżowania - władze lokalne od Starostwa w Świebodzinie Brama Marchijska Brama Marchijska poczynając po władze gminne w Łagowie - winne zlecić oznakowanie kaskadowe dróg, po to że dojeżdżając do Łagowa będą trudności w poruszaniu się pojazdów dużych.

Brama Marchijska Brama Marchijska

Stosowne oznakowanie już przed Gronowem, Poźrzadłem, Lubrzą, w Sieniawie i Toporowem - pozwoli unikać trudności w parkowaniu, przejazdach i zawracaniu. Podstawą jest prawidłowe oznakowanie, ilość parkingów i szanowanie lokalności turystycznej.Filmy dotyczące tematyki Klimatów Łagowskich można również oglądać na portalu youtube.com pod hasłem klimatylagowskie.pl youtube.com/.. klimatylagowskie.pl.


W tym tekście pokazujemy czas remontu Bramy Marchijskiej jaki miał miejsce w Łagowie w 2010/2011 roku oraz utrudnienia, objazdy dnia codziennego.


Tekst i zdjęcia

Ryszard Bryl, Juliusz Ordowski

(zdjęcia publikowane są po raz pierwszy)

czytaj w „KŁ” nr 1/13/2012


Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]